Bypass Coronari

S'entén per bypass coronari la intervenció quirúrgica que permet restablir la irrigació de sang d'una artèria coronària obstruïda.

Bypass coronari (Imatge de Blausen Medical)
Bypass coronari (Imatge de Blausen Medical)

¿Què és la cirurgia de revascularització coronària o bypass coronari?

És una intervenció quirúrgica que utilitza venes de la cama, o artèries d'una altra part del cos, per desviar la sang posterior a l'obstrucció de les artèries coronàries, que són les que subministren sang oxigenada al cor.

L'objectiu de la cirurgia de revascularització coronària és portar sang a les zones del cor que més pateixen la falta de irrigació com a conseqüència de l'aparició i creixement de les lesions coronàries.

¿Com es realitza la intervenció?

Abans de la cirurgia, vostè rebrà anestèsia general. Estarà adormit (inconscient) i no sentirà dolor durant l'operació.

Una vegada que estigui inconscient, el cardiocirugià farà un tall de 20,5 a 25,5 cm a la meitat de tòrax. Se separarà l'esternó per crear una obertura. Això permet l'accés al cor i l'aorta, el principal vas sanguini que va del cor a la resta del cos.

La cirurgia pot realitzar-se de dues formes: 

Amb CEC: si s'utilitza una bomba de circulació extracorpòria (CEC), la bomba realitza el bombeig de sang enlloc del cor que roman aturat durant l'operació i durant un temps limitat.

Sense CEC: si no s'utilitza una màquina de circulació extracorpòria, s'anomena cirurgia a cor bategant o 'sense bomba'. S'estabilitza el cor amb uns instrument específic i es realitzen les sutures amb el cor bategant. 

 

¿Com es realitza el bypass coronari?

El bypass coronari es realitza mitjançant una sutura manual en l'artèria coronària (darrere de les lesions) amb una nova artèria o vena (que es coneixen com empelts de derivació) que vénen des de l'artèria subclàvia o des de l'aorta. Si hi ha més d'una artèria obstruïda, s'utilitzaran més empelts de derivació. Això es denomina cirurgia de revascularització mitjançant doble, triple o quàdruple bypass aortocoronari

Hi han dos tipus d'empelt de derivació:

Venós: en el qual se li farà una incisió quirúrgica a la part interna de la cama, entre el turmell i l'engonal on s'extreu la vena safena. Un extrem de l'empelt es suturarà a l'artèria coronària. L'altre es  suturarà a una obertura feta en l'aorta.

Arterial: s'utilitza l'artèria mamària interna de tòrax (AMI) i el seu extrem distal es sutura directament a la coronària. Alternativament es pot utilitzar l'artèria radial de l'avantbraç.

¿Quant dura un bypass arterial i un venós?

La permeabilitat de l'empelt venós és de l'92% el primer any 62% als 5 anys i 25% als 10 anys

La permeabilitat de l'Artèria mamària 99% als 5 anys 97% als 10 anys 90-95% als 15 anys i 90% als 20 anys

¿Com és la recuperació?

Després de la cirurgia, els pacients es recuperen a l'unitat de cures intensives i els dies posteriors, generalment 2,  depenent de la seva evolució, són traslladats a la planta. Molts pacients tornen a casa aproximadament 7-10 dies després de la cirurgia. El pacient trigarà de 4 a 6 setmanes en sentir-se més fort i reiniciar les seves activitats habituals.

¿Em cal un tractament específic després de la intervenció?

Habitualment es conserva el mateix tractament cardiològic que prenia anteriorment a l'operació. El medicament més important per cuidar els seus bypass és l'antiagregant plaquetari (aspirina o similar) i el tractament per redüir el colesterol i triglicèrids. També és important mantenir una vida sana, activa i una alimentació saludable rica en fruita i verdura.