Reparació valvular aòrtica

La Vàlvula Aòrtica es susceptible a reparar-se quan la disfunció que presenta és la insuficiència i el teixit valvular està sa. La insuficiència aòrtica vol dir que la vàlvula no tanca bé. La insuficiència aòrtica pura es produeix bàsicament per dos grans motius:

1-. Prolapse d´algun dels seus vels

2-. Dilatació de l´arrel aòrtica i aorta ascendent

En els primer cas, molt freqüent en la vàlvula aòrtica bicúspide, el prolpase es pot corregir quirúrgicament i estabilitzar la reparació amb un anell basal.

En el segon cas, com que l´alteració està en l'artèria aorta es pot substituïr l´aorta i conservar la vàlvula (técniques de substitució d´arrel i aorta ascendent amb preservació valvular: tècnica de reimplantació valvular o tècnica de David i tècnica de remodelat de l´arrel o tècnica de Jacoub)

Vàlvula Aòrtica conservada i suturada dins un tub que substitueix l´Aorta
Vàlvula Aòrtica conservada i suturada dins un tub que substitueix l´Aorta

Per què reparar la vàlvula Aòrtica? Quines avantatges ofereix enfront la substitució per una pròtesis valvular?

 

La preservació i reparació valvular ofereix una sèrie d’avantatges enfront la substitució protèsica clarament demostrades ja en el cas de la vàlvula mitral. Per esmentar les principals podem dir que la preservació valvular suposa:

- Mantenir el teixit nadiu.

- Evitar el tractament anticoagulant.

- Disminuir els events tromboembòlics

- Augmentar la resistència a la infecció

Per contra la modificació del teixit nadiu implica la possibilitat de recurrència que determina la durabilitat de la reparació.