Reparació valvular mitral

¿Com es tracte? Accés quirúrgic i Reparació de la insuficiència mitral

L’accés quirúrgic habitual és l’esternotomia mitjana, però també es pot portar a terme mitjançant cirurgia mínimament invasiva en la que s’utilitzen petits accessos laterals del tòrax. No obstant això, aquesta última no sempre és possible i l’elecció del tipus d’accés dependrà de cada situació en particular.

El 80% aproximadament dels casos el vel afectat o responsable de la insuficiència és el “posterior” i la seva reparació se sol fer mitjançant petites reseccions de teixit. També és possible reparar-lo implantant noves cordes valvulars confeccionades per la indústria amb un material de derivat plàstic, però aquesta tècnica se sol reservar per l’afectació del vel anterior que és molt menys freqüent i més complexa de reparar.
Per últim, es poden donar situacions en què es presentin ambdós vels folgats i donats de si, de manera que cap d’ells és capaç de mantenir la pressió sanguínia, produint habitualment insuficiències mitrals molt importants. Aquesta afectació seria la més complexa de reparar i requereix la utilització al mateix temps de diferents tècniques de reparació i de cirurgians amb experiència en reparació mitral.
Més del 90% de les insuficiències mitrals causades exclusivament per un prolapse posterior es poden reparar amb èxit pel nostre equip de cirurgians. En el cas del vel anterior aquest percentatge, tot i que segueix sent elevat, es redueix i dependrà de la complexitat de cada cas.

Vàlvula Mitral reparada
Vàlvula Mitral reparada

¿Quins avantatges té respecte a la substitució valvular per una pròtesi i quina durabilitat té la reparació?

Si no és possible la reparació mitral, s’ha de substituir la vàlvula del pacient per una pròtesi valvular. No obstant això, sempre serà preferible la reparació del prolapse mitral perquè presenta certs avantatges respecte a la pròtesi: menys complicacions durant el procediment, s’eviten riscs relacionats amb la mateixa pròtesi valvular amb el pas del temps y també la necessitat de prendre, en molts casos, fàrmacs anticoagulants de per vida. En mans del nostre equip, el procediment es realitza amb un risc de complicacions baix i amb un percentatge de mortalitat per sota de l’1%. La
durabilitat d’una reparació mitral exitosa és elevada amb el pas del temps, inclús acceptant algun grau de regurgitació residual lleu, al voltant del 90% al cap de 10 anys de la intervenció.