Substitució valvular aòrtica

La substitució valvular aòrtica consisteix en el recanvi de la vàlvula aòrtica (localitzada entre el ventricle esquerre i l'aorta) per una pròtesi mecànica o biològica, quan no és possible la seva reparació.

Com es realitza la intervenció?

La intervenció es realitza a quiròfan amb anestèsia general i dura entre 3 i 4 hores. Es practica una incisió longitudinal a la part central de al pit de 15-20 cm. Amb una serra especial s'obre l'os central del tòrax (esternó) i això permet l'exposició del cor que es connecta a la màquina de circulació extracorpòria. Amb la injecció d'un medicament denominat cardioplegia es para el cor i es procedeix a l'extracció de la vàlvula malalta i a l'implant d'una pròtesi. Un cop finalitzat l'implant de la pròtesi, el cor recupera la seva funció, es desconnecta la circulació extracorpòria i es procedeix al tancament de l'os esternal amb fil d'acer. El teixit subcutani i la pell es tanca amb sutures reabsorbibles que no cal retirar.

Que és la màquina de circulació extracorpòria (CEC)?

El cirurgià conecta la màquina de circulació extracorpòria amb els vasos principales del cos a través de tubs, cànules, bombes i membranes de oxigenación que assumeixen les funcions del cor i del pulmó durant l'operació. La màquina de circulació extracorpòria, conduïda pel tècnic de perfusió, permet parar el cor i operar-lo de de forma segura. Un cop finalitzada l'operació es desconecta progressivament quan el cor i el pulmons hagin recuperat les seves funcions.

 

Màquina de circulació extracorpòria (CEC)
Màquina de circulació extracorpòria (CEC)

Quina diferència hi ha entre pròtesis biològica i mecànica?

Les pròtesis mecàniques, fabricats amb materials de gran resistència (carboni pirolític). L'avantatge és la durabilitat pràcticament indefinida i el desavantatge és que requereixen tractament anticoagulant de per vida. La pròtesi biològica es fabrica amb teixit d'origen animal que per la seva característica de biocompatibilitat no requereix tractament anticoagulant. El desavantatge és que es deteriora amb el temps i té una durada entre 10 i 15 anys.

Pròtesi Biològica
Pròtesi Biològica
Pròtesi Mecànica
Pròtesi Mecànica
Pròtesi Biològica i Pròtesi Mecànica
Pròtesi Biològica i Pròtesi Mecànica

Quina és la millor pròtesi?

No hi ha cap superior a l'altra. Generalment les mecàniques s'utilitzen en pacients molt joves i les biològica a partir dels 65 anys. El cirurgià li aconsellarà quina és la millor pròtesi artificial per vostè.

Quant dura l'ingrés a l'Hospital?

Després de l'operació, que dura entre 3 i 4 hores, tots els pacients ingresen en la unitat de cures intensives (UCI) on s'hi estan entre 24 i 48h habitualment. Després es traslladen a la planta de hospitalització on estaran entre 7 i 10 dies. 

Hi ha una altra opció per al tractament de l'estenosi valvular aòrtica?

Aquests tractaments alternatius s'utilitzen en pacients molt grans o amb alt risc de cirurgia convencional. Consisteixen en l'implant, dins de la pròpia vàlvula malalta, d'una pròtesi per catèter (TAVI) generalment a través de l'artèria femoral (per l'engonal). Aquest tipus de pròtesi sempre són biològiques i un cop es degraden molt difícilment es poden canviar. S'utilitzen en pacients molt grans o amb alt risc de cirurgia.