Aneurisma aorta

Aorta és l´artèria principal que surt que neix al cor i i és l´origen de totes les artèries del cos.

¿Quines malalties afecten a l´Aorta?

La malaltia de l´Aorta més freqüent és la seva dilatació que rep el nom d´Aneurisme. Les principals causes de dilatació són:

  • Arterioesclerosi: malaltia per envelliment de les artèries
  • Hipertensió Arterial: hiperpressió mantinguda
  • Conectivopaties: malalties dels components de la paret Aòrtica
Aneurisma d'Aorta Asccendent
Aneurisma d'Aorta Asccendent