Insuficiència valvular aòrtica

La insuficiència és el contrari de l'estenosi, la vàlvula no tanca bé i la sang reflueix cap enrere provocant una sobrecàrrega de treball pel cor que amb el temps comporta insuficiència cardíaca.

Insuficiència valvular aòrtica (imatge de Balusen Medical)
Insuficiència valvular aòrtica (imatge de Balusen Medical)

A què és deguda la insuficiència valvular aòrtica?

Pot ser deguda a una malaltia de la pròpia vàlvula (vàlvula aòrtica bicúspide) o més freqüentment a la dilatació de la primera porció de l'aorta (ectàsia anuloaortica). Menys freqüentment pot ser deguda a la malaltia reumàtica o endocarditis (infecció de la vàlvula).

 

Quins símptomes provoca la insuficiència valvular aòrtica?

A l'estadi inicial de la malaltia els pacients poden estar asimptomàtics. Generalment els símptomes apareixen quan el cor perd la seva força.

Els símptomes principals són:

  • Dificultat respiratòria (dispnea)
  • Fatiga

 

Com es diagnostica la insuficiència valvular aòrtica?

L'examen mèdic amb estetoscopi revela un buf característic. L'ecocardiograma color-doppler (prova no invasiva que a través d'una sonda que produeix ones sonores recolzada al tòrax del pacient permet visualitzar en una pantalla el cor, les seves cavitats i el seu funcionament) és l'examen fonamental per confirmar el diagnòstic i valorar la seva severitat.

 

Quin és el tractament de la insuficiència valvular aòrtica?

El tractament quirúrgic s'indica quan la insuficiència és severa i provoca símptomes, però també en absència de símptomes quan el cor augmenta el seu tamany i perd la seva força. Hi ha dues opcions quirúrgiques la reparació de la pròpia vàlvula o la substitució amb pròtesi que pot ser biològica o mecànica.