Malaltia valvular cardiaca

El cor funciona com una bomba que impulsa la sang per tot el cos.

Dins del cor hi ha quatre vàlvules que asseguren que el flux de la sang circuli només en una direcció. Les vàlvules malaltes poden obstruir el flux de la sang (estenosi) o bé tancar-se de manera incompleta (insuficiència). Aquestes anormalitats creen una sobrecàrrega de treball pel cor, que el pacient reconeix per l’aparició de fatiga excessiva o difícil respiració durant l’exercici. En alguns pacients, la vàlvula malalta es descobreix perquè el metge escolta un buf.

Una vàlvula pot estar danyada de manera important encara que el pacient no tingui cap símptoma.

En alguns pacients només hi ha afectada una de les quatre vàlvules, mentre que en d’altres n’hi ha dues o, fins i tot, tres. Els noms de les vàlvules afectades més habitualment són la mitral i l’aòrtica; amb menys freqüència la tricúspide

El sintomes més freqüents de les valvulopaties son:

 

  • Dispnea (sensació de falta d’aire)
  • Dolor de pit, sobretot amb esforç
  • Síncope (pèrdua de coneixement)
  • Vertigen
  • Fatiga
  • Palpitacions (sensació de batecs cardíacs)
  • Tos
  • Peus i turmells inflats